Tag Archive : عرفا

۴۹

تصاحب شخصیتها از سوی فلاسفه وعرفا+کلیپ سخنان امام خمینی درردتفاسیرگنابادی وابن عربی

       دریافت فایل      ۱۳ خرداد, ۱۳۹۱

یکی از اشخاصی که همواره فلاسفه وعرفا به جای استدلال وبرهان برای جواب به مخالفان از نام وشخصیت او استفاده می کنندامام خمینی (ره)است وبرخی جملات امام راحل را گرفته وهمواره شخصیت امام خمینی(ره)که متعلق به تمام مردم ومسلمانان می…… بیشتر »

۵۹

جولایی که اززمین میجوشدکیست؟

       تصوف / نقدتفکیک / نقدعرفان / نقدفلسفه      ۲۳ فروردین, ۱۳۹۱

شکی نیست که حفظ سلسله‎ها و مراتب و روابط خاصّ مرید و مرادی ـ و لو این‌که تحت عنوان استاد و شاگرد باشد ـ و لزوم رعایت اجازات ۱از اصول ضروری و مسلم مرام متصوفه وعرفا است، و این مسأله…… بیشتر »

۱۷

طرفداری ازفلاسفه وعرفا=قبول ناخداگاه پلورالیسم

       تصوف / مقالات / نقدعرفان / نقدفلسفه      ۱۵ بهمن, ۱۳۹۰

کسانی که اندیشه عرفاوفلاسفه داشته ووپیرو مکتب ابن عربی هستند ودفاع از این اندیشه های واهی می کنند به هیچ عنوان نمی توانند پلو رالیسم را رد کنند چرا که با این مبانی که کثرت گرایی را ترویج می دهدوجز…… بیشتر »

۱۷

فلسفه رابشناسید(کلیپی ازآقای هاشمی رفسنجانی ومعرفی وشناخت واقعی فلاسفه وعرفا)

       دریافت فایل / رایانه / کلیپ      ۲۰ آذر, ۱۳۹۰

در این کلیپ که مشاهده می کنیدکاملا مبانی واعتقادات فلاسفه وعرفا رامی شناسیدآقای هاشمی رفسنجانی که خود از شاگردان امام خمینی (ره)واز دوستان ونزدیکان شهید مطهری می باشد. نکاتی که دراین کلیپ کمتراز۵ دقیقه ای خواهید دیدمانندمافاقدهستی ذاتی هستیم،بنا برسخن…… بیشتر »