Latest Posts

خطاب به مسئولین آموزشی کشور:مسائل اعتقادی اختلافی را در ذهن نوجوانان ما وارد نکنید!

آذر ۱, ۱۳۹۶. ۰ Comments

توهین مولوی رومی به عزاداران حسینی و شیعیان و تبلیغ تفکر آل زیاد و آل مروان

مهر ۲, ۱۳۹۶. ۴ Comments

عطار: بایزید می گفت:سبحانی ما اعظم شأنی!+جعل حدیث برای توجیه از سوی طرفداران

شهریور ۲۸, ۱۳۹۶. ۱ Comment

شباهتهای حسیدیسم(یهودیت حسیدی) با تصوف‌

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶. ۱۳ Comments

استاد حسن زاده آملی:بحث از امکان برای سرگرمی است!

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶. ۱۴ Comments